Aanbod scholen

We bieden animaties aan voor het kleuter, lager en secundair onderwijs.

We hebben als doel kinderen en jongeren te stimuleren om hun leefomgeving anders te bekijken, te begrijpen en te respecteren.

point Waar?

point Onze pedagogische methode:

We willen de leerlingen hun leefomgeving zoveel mogelijk actief, zelf laten ontdekken. Vandaar, dat we bij voorkeur in kleine groepen werken zodanig dat elke leerling over het nodige materiaal kan beschikken om te observeren, te meten,… Actief ontdekken op terrein, in direct contact met de natuur vormt de basis van onze ecologische activiteiten.