Biodiversiteit, van levensbelang?

Iedereen praat erover, maar wat betekent biodiversiteit eigenlijk? Hoe werd het leefmilieu opgebouwd doorheen de tijd? Hoe kunnen we nagaan of een bos al dan niet rijk is aan biodiversiteit?

Zijn wij voor ons dagelijks leven afhankelijk van de biodiversiteit? Is de biodiversiteit bedreigd? Bestaan er al acties en middelen om het verdwijnen van de biodiversiteit tegen te gaan? Wat kunnen we zelf ondernemen om het biodiversiteitsverlies te stoppen?

 biodiversite-primaire
Programma:

Voormiddag, terreinactiviteiten :

  • Inleiding: Biodiversiteit begrijpen, zijn rol voor de mens en de natuur achterhalen.

  • Biodiversiteit: een “dynamisch erfgoed” met een lang verleden! Evolutie van de biodiversiteit – ontstaan en verdwijnen van soorten, massa – extincties… Wat gebeurde er honderden, miljoenen jaar geleden? Hoe zit het met de biodiversiteit vandaag en wat zijn de gevolgen voor morgen?

  • Potentiële biodiversiteitsindex, toegepast in het Zoniënwoud. Door verschillende aspecten van het Zoniënwoud te onderzoeken (geschiedenis, beheer, context, milieus), kunnen we nagaan of deze plek gunstig is voor het ontvangen van een brede waaier aan fauna en flora. We ondervinden ook hoe al deze aspecten samenhangen.

Namiddag, synthese en bespreking :

  • De mens en de biodiversiteit: onderzoek van de diensten en producten die de biodiversiteit ons biedt en bewustwording van de rol die biodiversiteit speelt in ons dagelijks leven.

  • Via een concreet voorbeeld (de productie van tomaten) de oorzaken van biodiversiteitsverlies bespreken en acties bedenken om dit fenomeen tegen te gaan.

Periode: september – juni
Uurrooster: 9:30 – 15:00
Leeftijdscategorie: 1ste – 6de leerjaar secundair onderwijs

Hoe kan ik mijn klas inschrijven?

Download het inschrijvingsformulier en stuur deze ingevuld op naar animatie@tournesol-zonnebloem.be

Inschrijvingsformulier voor Secundair Onderwijs: formulier in WordPDF

Terug naar ‘Animaties te G.C.E.I’.