De kwaliteit van het oppervlaktewater

Op zoek naar ongewervelde waterdieren die representatief zijn voor de kwaliteit van het water waarin ze in leven.

étang (2)
Programma:

Voormiddag, veldonderzoek:

  • Observatie van beken en hun omgeving.
  • Fysische metingen (temperatuur, stroomsnelheid, breedte en diepte van de beek,…).
  • Staalname van het water en het vangen van ongewervelde waterdieren.

Namiddag, laboratoriumonderzoek:

  • Observatie en determinatie van de ongewervelde waterdieren met behulp van binoculair en determinatiesleutels.
  • Chemische analyse van de waterstalen
  • Schatting van de biotische en chemische index en discussie van de resultaten
  • Synthese

Periode: van midden september tot eind oktober en vanaf maart tot juni
Uurrooster: 9:30-15:00
Leeftijdscategorie: 1ste -6de leerjaar secundair onderwijs

Hoe kan ik mijn klas inschrijven?
Download het inschrijvingsformulier en stuur deze ingevuld op naar animatie@tournesol-zonnebloem.be

Inschrijvingsformulier voor Secundair Onderwijs: formulier in WordPDF

Terug naar ‘Animaties te G.C.E.I’.