Dierensporen

Dieren houden zich, met recht en rede, verborgen in het struikgewas, de bomen en de strooisellaag. Wanneer ze ons zien, horen of ruiken kiezen zij vaak het hazenpad. Toch blijft hun aanwezigheid niet onopgemerkt voor de aandachtige wandelaar. Ze laten namelijk voetafdrukken, voedselresten,
nesten en nog veel meer achter. Dankzij het sporenspel worden de kinderen echte sporenzoekers.

galle
Programma:

Voormiddag:

  • Inleiding soorten sporen: uitwerpselen, voetafdrukken, delen van het lichaam, voedselresten,…
  • Op zoek naar sporen en achterhalen van de eigenaar.

Namiddag:

  • Ontdekkingsspel van een diersoort aan de hand van verschillende sporen.

Periode: Van september tot oktober
Uurrooster: 9:30 – 15:00
Leeftijdscategorie: 1ste tot 6de leerjaar

Hoe kan ik mijn klas inschrijven?
Download het inschrijvingsformulier en stuur deze ingevuld op naar animatie@tournesol-zonnebloem.be

Inschrijvingsformulier voor kleuter- en lageronderwijs: formulier in WordPDF

Terug naar ‘Animaties te G.C.E.I’.