Waterkwaliteit

«Bruoscella» betekent «huis in de moerassen», een veldnaam die meer dan 1000 jaar geleden op de oevers en de eilandjes van de Zenne ontstond. Hoe zit het vandaag met het water in Brussel? Zijn er nog beekjes en moerassen te vinden? Is het water proper? Zullen we dat aan specialisten overlaten? Nee hoor, met onze netjes en emmers trekken we naar de Vuylbeek en naar het Woluwedal op zoek naar ongewervelde waterdieren. In het labo kunnen we dankzij deze waterdiertjes en enkele chemische testen de waterkwaliteit van de twee beekjes vergelijken. Is watervervuiling altijd zichtbaar? Hoe en door wie wordt het water vervuild? Kunnen wij er iets aan doen? Op al deze vragen proberen we samen een antwoord te vinden.


Programma:

Voormiddag, veldonderzoek:

  • Observatie van beken en hun omgeving.
  • Fysische metingen (temperatuur, stroomsnelheid, breedte en diepte van de beek,…).
  • Staalname van het water en het vangen van ongewervelde waterdieren.

Namiddag, laboratoriumonderzoek:

  • Observatie en determinatie van de ongewervelde waterdieren met behulp van binoculair en determinatiesleutels.
  • Chemische analyse van de waterstalen.
  • Schatting van de biotische en chemische index en discussie van de resultaten.
  • Synthese.

Periode: september tot oktober en van april tot juni
Uurrooster: 9:30 – 15:00
Leeftijdscategorie: 6de leerjaar

Hoe kan ik mijn klas inschrijven?
Download het inschrijvingsformulier en stuur deze ingevuld op naar animatie@tournesol-zonnebloem.be

Inschrijvingsformulier voor kleuter- en lageronderwijs: formulier in WordPDF

Terug naar ‘Animaties te G.C.E.I’.